Zoekfilter

- (EUR)
Selecteren
Sluiten
Herstellen

Hans Ensink Op Kemna

Kunstenaar Hans Ensink op Kemna, geboren in 1952 te Hengelo, studeerde van 1981 tot 1986 Monumentale Vormgeving aan de Academie voor Kunst en Industrie in Enschede. Momenteel woont en werkt hij in Den Haag.

De schilderijen van Ensink op Kemna kunnen gerekend worden tot de abstracte kunst. Zijn werk bevat onder invloed van het constructivisme een abstract-geometrisch karakter en men kan in zijn creaties invloeden terugvinden uit de Amerikaanse modernistische kunst en architectuur. De werken uit de beginjaren van Ensink op Kemna hebben vaak een grijze of donkere achtergrond met op de voorgrond eenvoudige vormen, meestal een verticale as met zijtakken. In zijn latere werken maakt hij meer gebruik van primaire en secundaire kleuren en ogen zijn schilderijen minder streng. Kenmerkend voor zijn creaties zijn de hiërarchische verschillen in beeld en formaat, die worden geneutraliseerd door het gebruik van de juiste verhoudingen tussen ruimte, vorm en maat. Vormen en kleuren lijken elkaar in een gecompliceerd evenwicht te houden. Door een geometrisch lijnenspel maakt Ensink op Kemna onder andere landschappen die een enorme kracht uitstralen. Het werk begint vaak met een klein schetsje - dat gedachteloos tijdens bijvoorbeeld een telefoongesprek wordt gemaakt - dat gedurende het proces tot de kern wordt teruggebracht en opgebouwd. Laag voor laag worden er kleuren op het doek aangebracht totdat de gewenste identiteit is bereikt.

Naast schilderijen maakt Ensink op Kemna ook installaties. Wanneer hij deze driedimensionale vormen met latten en papier maakt, laat hij zich door de ruimte leiden en inspireren, zoals een schuin dak en het licht en de kleuren in de ruimte.

De formele kanten van het schilderen ten opzichte van de subjectieve belevenis van de kunstwerken, is iets dat Ensink op Kemna boeit. Zo vindt hij het fascinerend dat je op een berekende wijze een werk kan maken, maar dat deze creatie tegelijkertijd iets meeslepends heeft, dat ondefinieerbaar is. Ensink op Kemna wil door zijn kunst de toeschouwer laten reflecteren. Ook vindt hij het niet belangrijk dat de kunst de concurrentie aangaat met de nieuwe media, zoals door het maken van meer spectaculair ogende werken. Ensink op Kemna vindt dat het juist van belang is om te focussen op klein en persoonlijk werk.

Ensink op Kemna heeft verschillende solo- en groepsexposities gehad, bij onder andere de Pulchri Studio en Stroom, beide in Den Haag. Voor zijn oeuvre heeft hij verschillende prijzen ontvangen, waaronder de Peter Cleutjens Award.

Not Just Another Canvas on the Wall