Zoekfilter

- (EUR)
Selecteren
Sluiten
Herstellen

Jan de Beus

Jan de Beus, geboren in 1958 te Muiderberg, heeft gestudeerd aan de Rijksakademie voor Beeldende Kunsten in Amsterdam. De kunstenaar woont en werkt tegenwoordig in zijn geboorteplaats.

In het begin van de jaren '80 werd Muiderberg lid van een groep schilders in Berlijn die zich de Neue Wilde (Nieuwe Wilden) noemden. De Nieuwe Wilden is een naoorlogse kunststroming die ontstaan is in Duitsland rond 1980. Het was een expressieve schilderkunst, die niet conform was aan de schoonheidsnormen van de gangbare conceptuele en minimalistische kunst destijds. Kenmerkend voor de Nieuwe Wilden is dat de kunstenaars zich lieten inspireren door de culturele erfenis van hun eigen land.

Ook De Beus laat zich inspireren door de culturele erfenis. De kunstenaar heeft een passie voor literatuur en laat zich hierdoor prikkelen. Typerend voor zijn kunst is de extreem, expressieve weergave van cultuurhistorische werken, zoals romantische kunstwerken, klassieke mythen en de Bijbel. Literaire verhalen worden door hem op een beeldende wijze uitgebeeld en krijgen hierdoor deels een nieuwe betekenis. Tevens worden muzikale werken, zoals Mahler's Eerste Symfonie, door de kunstenaar uitgebeeld. De Beus vindt het interessant om literaire en muzikale werken te vertalen naar het beeld, omdat hij herkent dat de schrijvers en componisten met dezelfde problemen geconfronteerd waren als hijzelf, en hier een oplossing voor zochten. De kunstenaar doet dit alleen met een ander medium.

Alle schilderijen van De Beus worden gekenmerkt door de grove, spontane schildergebaren. Sommige van zijn werken hebben slechts één kleur, of nuances hiervan, terwijl andere verschillende kleuren bevatten.

Het werk van De Beus is vertegenwoordigd in de collecties van instellingen en bedrijven. Zijn werk is geëxposeerd in binnen- en buitenland, bij onder meer het Huis voor Beeldende Kunst in Utrecht, het Katwijks Museum en Galerie im Turm in Berlijn.

Not Just Another Canvas on the Wall