Privacy policy: Privacy bezoekers en klanten

1. Beheer

De website LiNK art company staat onder beheer van LiNK art company B.V.. De contactgegevens zijn te vinden op onze website. Hierna te noemen LiNK.

2. Gegevens van bezoekers

2.1  Sommige gegevens die voortkomen uit één of meer bezoeken aan www.linkartcompany.com worden permanent bewaard, maar wel anoniem. De gegevens zullen dus nooit te herleiden zijn naar een persoon of organisatie.

2.2 LiNK  zorgt voor een goede beveiliging van de opgeslagen gegevens.

3. Klantgegevens

3.1 LiNK kan de gegevens die door de klant verstrekt worden onder meer  gebruiken voor het sturen van  één of meerdere mails zoals, maar niet beperkt tot, een mail waarin de inloggegevens vermeld staan.

3.2 Het (incidenteel) onder de aandacht brengen van een product, tip, handigheid etcetera, waarvan www.linkartcompany.com denkt dat het kan bijdragen tot een meer succesvolle website voor de bezoeker.

4. Cookies

4.1 LiNK maakt enkel gebruik van first party cookies benodigd voor de werking van de website en in het bijzonder bepaalde pagina’s. Daarnaast maakt LiNK gebruik van Google Analytics, om zo te bezoeken aan de site te kunnen meten, en op basis daarvan de website te optimaliseren. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een pagina van de website op de computer van de bezoeker worden geplaatst.

4.2 De bezoeker kan zelf bepalen hoe er met cookies omgegaan moet worden. Hij kan zijn browser zo instellen dat die het gebruik van cookies toestaat, niet toestaat of gedeeltelijk toestaat. In dit laatste geval kan worden ingesteld welke websites cookies mogen plaatsen. Bij alle overige websites wordt het dan verboden. Deze mogelijkheid wordt door de meest gebruikte moderne browsers geboden. 3c Cookies kunnen altijd van een computer worden verwijderd, ook weer via de browser.

5. Vragen

Bezoekers kunnen met hun vragen over deze Privacy terecht bij LiNK. De contactgegevens staan vermeld op de website die genoemd is in lid 1 van deze Privacy.

6. Disclaimer

LiNK is gerechtigd de inhoud van de Privacy te wijzigen zonder dat de bezoeker daarvan op de hoogte wordt gesteld. Het doorvoeren van de wijziging op de website is daarvoor afdoende.

7. Privacy voor Klanten

Privacy voor klanten is een aanvulling op de Privacy voor Bezoekers en geldt voor iedereen die een bestelling plaatst bij www.linkartcompany.com

8. Gegevens die door de klant verstrekt worden

8.1 LiNK kan de gegevens die door de klant verstrekt worden voor het verwerken van de bestelling en het sturen van één of meerdere mails die betrekking hebben op het bestelde, zoals, maar niet beperkt tot, een mail waarin de inloggegevens vermeld staan.

8.2 Het (incidenteel) onder de aandacht brengen van een product, tip, handigheid etcetera, waarvan www.linkartcompany.com denkt dat het kan bijdragen tot een meer succesvolle website voor de bezoeker.

9. Gegevens verstrekken aan derden

Gegevens die door de klant aan LiNK zijn verstrekt zullen nooit aan derden worden doorgegeven. Met uitzondering wanneer er een gerechtelijk bevel is uitgevaardigd om gegevens te verstrekken.

10. Beveiliging

De gegevens die de klant aan LiNK verstrekt, worden in een beveiligde omgeving opgeslagen.

11. Aanpassing van klantgegevens

De klant heeft te allen tijde de mogelijkheid om de verstrekte gegevens te wijzigen. LiNK kan de klant in een dergelijk geval vragen om de wijziging op een door LiNK voorgeschreven wijze door te geven en in sommige gevallen kan legitimatie worden verlangd.

Not Just Another Canvas on the Wall